otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wystawa gołębi

W dniach 7-8 stycznia 2006 na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie odbyła się Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Poznań.


13 stycznia 2006
Informacje ogólne

Miłość niejedno ma imię...

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki w Jarocinie organizuje III POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI "Miłość niejedno ma imię..." w twórczości A. Kamieńskiej, A. Osieckiej i W. Szekspira.

13 stycznia 2006
Informacje ogólne

Spotkanie z nefrologiem

Zarząd Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jarocinie serdecznie zaprasza członków i chorych na cukrzycę na spotkanie z dr Andrzejem Kaczmarkiem - nefrologiem, które odbędzie się w dniu 25 stycznia br. o godz. 14.00 w sali Spółdzielni Mieszkaniowej nad „Klubową”, ul. T. Kościuszki 3.

13 stycznia 2006
Informacje ogólne

Szkolna Giełda Turystyczna

Szkolna Giełda Turystyczna Przygoda to targi turystyczne, podczas których wystawcami są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski oraz firmy turystyczne organizujące wypoczynek dzieci i młodzieży.

Jedno województwo reprezentuje jeden zespół, złożony maksymalnie z 5 osób, którego zadaniem jest zaprezentowanie swojej miejscowości, gminy, jej atrakcji turystycznych, kultury, specyfiki, zwyczajów.

Szkoły, które pragną wziąć udział w konkursie, powinny kontaktować się z przedstawicielami regionalnymi. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać pocztą pod adresem:

Forum Turystyki Pomorza Zachodniego
al. 3 Maja 1
70-214 Szczecin
tel./faks 091 433 70 03
biuro@sgtprzygoda.pl

Zobacz szczegóły

11 stycznia 2006
Informacje ogólne

Studiuj za granicą

"Studiuj za granicą" to program stypendialny, realizowany w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, którego celem jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi odbycia części studiów na uczelni zagranicznej, aby wyrównać jej szanse konkurowania na polskim i międzynarodowym rynku pracy.

Zobacz szczegóły

11 stycznia 2006
Informacje ogólne

Podróż po Europie

"Podróż po Europie" to konkurs, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa.

11 stycznia 2006
Informacje ogólne

Ulgi podatkowe dla innowacyjnych

1 stycznia 2006r. weszły w życie przepisy ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wprowadzające ulgi i zachęty podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w innowacje.

10 stycznia 2006
Informacje ogólne

Otwarcie rundy aplikacyjnej 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji

Departament Instrumentów Finansowych Ministerstwa Gospodarki jako Instytucja Wdrażająca poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operaycjengo Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw ogłosił otwarcie rundy aplikacyjnej na składanie wniosków.

10 stycznia 2006
Informacje ogólne

Jerzy Gontarz: Przez dwa lata beneficjenci odgrywali rolę królika doświadczalnego

Przez dwa lata beneficjenci odgrywali rolę królika doświadczalnego. Testowano na nich system, który od początku był przerośnięty i wadliwy. Trwają kolejne reformy, które mają również przygotować podwaliny pod korzystanie z funduszy w następnej perspektywie finansowej. Ale czy cokolwiek wytrzyma u nas 7 lat? Ustawa prawo zamówień publicznych od początku była potworkiem, system wdrażania także. Ani jedno ani drugie nie wytrzymało 2 lat.

10 stycznia 2006
Informacje ogólne

V runda SPO WKP 2.3

W połowie kwietnia ma być ogłoszona V runda SPO WKP 2.3 Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje.

10 stycznia 2006
Informacje ogólne

Mniej pieniędzy na doradztwo

Budżet na działanie doradcze 2.1 SPO WKP zostanie poważnie uszczuplony. Ale zaplanowane rundy w 2006 r. odbędą się.

10 stycznia 2006
Informacje ogólne

W SPO WKP wygrywają lepsi

Zatwierdzonych do wsparcia w chwili obecnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw jest prawie 6 tys. wniosków, o różnej wartości i różnym ciężarze gatunkowym. Te wnioski w sumie dają kwotę ponad 3,9 mld zł wsparcia ze środków publicznych - poinformowała Danuta Jabłońska,  dyrektor Departamentu Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki. Przy założeniu, że wnioskodawcy przy realizacji projektu muszą dołożyć ok. 50% wartości projektu, okazuje się, że dzięki dotacjom unijnym w sektor MSP zostanie na tym etapie zainwestowanych ok. 6 mld zł. Budżet SPO WKP na lata 2004-2006 wynosi 1 713 mln euro.

10 stycznia 2006
×