otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Są pieniądze na stypendia

10 lipca powiat jarociński otrzymał trzecią – ostatnią transzę stypendium dla studentów w łącznej kwocie 36.855,00 zł. Wypłacono studentom resztę zaległych stypendium tj, średnio  290,00 zł.

21 lipca wpłynęły do starostwa środki na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej kwocie 244.500,00 zł. Transze niezwłocznie zastały przekazane do szkół. Trzecią transzę stypendium uczniowie otrzymają w formie finansowej bez konieczności przedkładania faktur. Każdemu stypendyście przysługiwała kwota 1.147,00 zł. Obecnie uczniowie otrzymają gotówką różnicę między wypłaconymi wcześniej na podstawie przedłożonych faktur stypendiami a przyznaną kwotą. Uczniowie mogą zgłaszać się do swoich szkół w celu odbioru pieniędzy.

21 lipca 2006
Informacje ogólne

Powiat lobbuje

Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski, jako jeden z 17 samorządowców uczestniczył w piątek 7 lipca br. w Koszalinie w spotkaniu członków założycieli Stowarzyszenia gmin, powiatów i województw „Droga S 11”. List intencyjny w tej sprawie podpisano podczas Krajowej Konferencji „Ekspresowa droga S11 szybką drogą nad morze”.
Stowarzyszenie „Droga S 11” powstało z inicjatywy Wicemarszałka Senatu RP Marka Ziółkowskiego, a jego celem jest lobbing na rzecz budowy drogi S 11 w parametrach drogi ekspresowej. W ubiegłym miesiącu Rada Powiatu w Jarocinie podjęła uchwałę o woli przystąpienia powiatu jarocińskiego do stowarzyszenia „Droga S 11”. Podobne uchwały podjęły także inne samorządy, przez teren których przebiega „11”. Podczas piątkowego spotkania, spośród samorządowców, którzy podjęli stosowne uchwały, zostali wyłonieni trzej przedstawiciele odpowiedzialni za formalną rejestrację stowarzyszenia.

19 lipca 2006
Informacje ogólne

Integracyjny zjazd chórów

Chór Mieszany im. K. T. Barwickiego w Jarocinie oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Ostrowie Wlkp. organizują w dniu 2 lipca br. w Żerkowie "III Integracyjny Zjazd Chórów Województwa Wielkopolskiego". W spotkaniu weżmie udział 21 chórów z całej Wielkopolski. Współorganizatorem zjazdu jest Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

Więcej informacji:
zjazd.jpg

30 czerwca 2006
Informacje ogólne

V Wystawa Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego

wystawa_01.jpgStarosta Jarociński Sławomir Wąsiewski otwarł 2 lipca br. "V Wystawę Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego", która odbyła się  na placu na Osiedlu Konstytucji 3. Maja w Jarocinie. Podobnie jak w trakcie poprzednich wystaw swoje prace zaprezentowali twórcy ludowi powiatu jarocińskiego oraz zaproszeni goście. Udział wzięło przeszło 20 twórców ludowych.

Tym razem zwiedzający mogli podziwiać między innymi misterne koronki i hafty, ludowe rzeźby, wyroby z burtsztynu i inne. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy także mieli możliwość kupna dzieł twórców ludowych.  
Wszyscy biorący udział w Wystaie otrzymali z rąk Starosty Jarocińskiego specjalne podziękowania za udział.

"V Wystawę Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego" uświetniły występy zespołów spiewaczych z terenu naszego powiatu: "Noskowiacy", "Ciświczanie" i "Potarzyczanki".

28 czerwca 2006
Informacje ogólne

IX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

spotkania_folklor_02.jpg
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy zorganizowało kolejną, dziewiątą już, edycję Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych.Podobnie jak w minionych latach w trakcie Spotkań mieszkańcy powiatu jarocińskiego mieli okazję poznać folklor oraz ludowe obyczaje różnych regionów Polski i Europy.
Spotkania rozpoczęły się piątkowym (1 lipca br.) koncertem inauguracyjnym w Potarzycy. Koncert ten przebiegał pod patronatem Starosty Jarocińskiego Sławomira Wasiewskiego. Przed koncertem odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu w Jarocinie z organizatorami i kierownikami zespołów bioracych udział w Spotkaniach. W trakcie tego spotkania Starosta Jarociński Sławomir Wąsiewski wręczył uczestnikom pamiatkowe akwarele przedstawiające piekno powiatu jarocińskiego. 

28 czerwca 2006
Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie po modernizacji

DPS_integr.jpgW piątek 23 czerwca br. odbyło się oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanych obiektów Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Modernizacja była niezbędna by dostosować placówkę do obowiązujących standardów.


Zakrzewska inwestycja kosztowała około 1,5 mln zł. Z tego 700 tys. zł powiat jarociński pozyskał w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a 800 tys. zł dołożył z własnego budżetu. "Bez pozyskania środków zewnętrznych, zadanie to nie byłoby możliwe do zrealizowania. Początkowo planowaliśmy je zrealizować w okresie 2 lat. Dzięki temu, że Zarząd Powiatu pozyskał dodatkowe środki, udało się to zrobić w jednym roku" - zauważa Sławomir Wąsiewski starosta jarociński. Dzięki zrealizowaniu inwestycji w krótkim czasie możliwe stało się zwiększenie dostępności oraz zapewnienie szerszego wachlarza prowadzonych zajęć rehabilitacyjnych, które wpłyną na poprawę stanu zdrowia mieszkanek.

26 czerwca 2006
Informacje ogólne

Powstanie pomnik Hipolita Cegielskiego

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wystąpiło z inicjatywą budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego – wybitnego Polaka, przemysłowca, współtwórcy idei pracy organicznej. Inicjatywę poparły liczne środowiska ludzi i nauki, kultury, sztuki, biznesu i samorządu. Pomnik powstanie w Poznaniu. Komitet Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zwracają się z prośbą o pomoc finansową. Wpłat można dokonywać na poniższe rachunki bankowe:
BGŻ O/W Poznań nr 24 2030 0045 1110 0000 0041 2020
lub
PKO BP S.A. nr 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866
z dopiskiem „POMNIK”.

22 czerwca 2006
Informacje ogólne

Zdolni, utalentowani i twórczy

wola1.jpgO tym, że mamy zdolną, utalentowaną i twórczą młodzież oraz dzieci nikogo przekonywac nie trzeba. Jeśli ktoś miał choć cień wątpliwości, to rozwiane one zostały w trakcie I Międzypowiatowej Prezenytacji Talentów "Zdolni, utalentowani, twórczy - oni są wśród nas". Impreza zorganizowana w dniu 20 czerwca br. wśród zieleni otaczającej pałac w Słupi zgromadziła wielu uczestników. Do udziału w niej zgłosiło się ponad 70 młodych ludzi chcących zaprezentowac swe umiejętności. Przed publicznością wystąpiło 29 uczestników, prezentując bardzo zróżnicowane programy.

21 czerwca 2006
Informacje ogólne

Kolejne środki zewnętrzne trafią do Starostwa Powiatowego w Jarocinie

"Wykorzystaj swoją szansę" to tytuł projektu, na który powiat otrzymał dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego w ramach rządowego programu pod nazwą: "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym".

Program skierowany jest do uczniów klas maturalnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i mają kłopoty w nauce. W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia z wszystkich przedmiotów maturalnych i przedsiębiorczości. Oprócz tego dla uczestników programu zaplanowane są zajęcia sportowe dla rozładowania emocji i stresu oraz warsztaty uczące odpowiedniej prezentacji oraz asertywności.

21 czerwca 2006
Informacje ogólne

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Czy wiesz, że co dziesiaty przypadek nowotworu u kobiet to nowotwór raka szyjki macicy? Byłoby ich o wiele mniej, gdyby kobiety regularnie poddawały się badaniu cytologicznemu. Wczesne wykrecie zmian przedrakowych to najpewniejszy sposób ich wyleczenia. Dlatego Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
finansuje program profilaktyki raka szyjki macicy.
Teraz także mieszkanki powiatu jarocińskiego mogą poddać się bezpłatnym badaniom profilaktycznym.

21 czerwca 2006
Informacje ogólne

Paszport na wakacje

W związku ze wzomożonym ruchem turystycznym w okresie wakcji Referat ds. Obywatelskich i Administracji Starostwa Powiatowego w Jrocinie informuje, że druki wniosków na poszport można pobierać w Biurze Obsługi Klienta (parter). Wypełnione wnioski składać należy w Starostwie Powiatowym (Al. Niepodległośći 10 - 12, pokój nr 24). Czas oczekiwania na paszport wynosi 30 dni.   

20 czerwca 2006
Informacje ogólne

Akcja charytatywna w Domu Dziecka w Górze

gora.jpgPonad 150 pracowników stacji benzynowych PKN ORLEN wzięło udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Górze. Przyjechali z różnych miejsc Polski, by pomalować 4,5 tys. m2 ścian, odświeżyć płot wokół parku otaczającego budynek Domu Dziecka, położyć kostkę brukową wokół pałacu, w którym mieści się placówka, wreszcie - wybudować plac zabaw.
Słoneczna pogoda sprzyjała pracom remontowym, dlatego dzieci mogły skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez darczyńców na świeżym powietrzu. Był szybowiec, skoki na  bungee, wspinaczka, a wokół unosiła się przyjazna atmosfera.

16 czerwca 2006
×