otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Nadpłata podatku  orzeczenie SN

Przedsiębiorca, od którego urząd skarbowy pobrał bezprawnie nadpłatę podatku, może domagać się odszkodowania. Wlicza się do niego oprocentowanie nadpłaty, które już otrzymał od urzędu skarbowego, ponieważ liczą się jego rzeczywiste straty.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Prawo pracy - od 1 stycznia wyższe diety

Od 1 stycznia 2006 r. zmieniła się wysokość diety krajowej oraz niektórych diet i kwot górnego limitu wydatków na hotel dla wyjeżdżających w zagraniczną podróż służbową.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Nowe formularze CIT

Każdy podatnik, który otrzyma decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, będzie zdaniem Gazety Prawnej zobowiązany dołączyć do zeznania podatkowego CIT-8 nowe załączniki: CIT-8/A i CIT-8/B.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Łatwiej o pomoc de minimis

Prostsze procedury aplikowania o dofinansowanie i zwiększenie ilości składanych wniosków na targi lub wystawy zagraniczne oraz na wyjazdowe misje gospodarcze, które mogą uzyskać wsparcie w ramach poddziałania 2.2.2 SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zakładają zmiany w udzielaniu pomocy de minimis.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Program poprawy wykorzystania funduszy unijnych

Rada Ministrów w dniu 6 grudnia br. zaakceptowała Program naprawczy zwiększający absorpcję funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Ostatnia szansa na dotacje w ramach Programu PHARE 2003!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 grudnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dodatkowe terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia do następujących programów:

  • Programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw w ramach edycji Phare 2003 SSG, który został wyznaczony na dzień 20 lutego 2006 r. w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim
  • Programu Rozwoju Przedsiębiorstw w ramach edycji Phare 2003, który został wyznaczony na dzień 13 lutego 2006 r. w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim
  • Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych w ramach edycji Phare 2003, który został wyznaczony na dzień 6 lutego 2006 r. w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało projekt autopoprawki do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Rozporządzenie dot. sprawozdania o wielkościach wprowadzanych na rynek opakowań i produktów

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych (Dz.U. z 5 grudnia 2005r. Nr 236, poz. 2006).

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Seminarium Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód i wprowadzania ścieków

Celem seminarium jest dostarczenie wiedzy o nowych przepisach prawnych, które obowiązują w 2006 roku i wprowadzają zmiany już w rozliczeniach w styczniu!

Seminarium skierowane jest do specjalistów ochrony środowiska i osób, które zajmują się wyliczeniem opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód i wprowadzenia ścieków.

03 stycznia 2006
Informacje ogólne

Zbiórka darów zakończona

PCK Zarząd Rejonowy w Jarocinie zakończył realizację, trwającej od 12 do 22 grudnia br., akcji charytatywnej "CZERWONOKRZYSKA GWIAZDKA". W czasie jej trwania zebrano dary o łącznej wartości 6.939,20 zł, na które składają się przede wszystkim artykuły spożywcze, owoce i słodycze. Akcja obejmowała zbiórkę żywności w jarocińskich sklepach oraz kwestę uliczną. Do inicjatywy włączyły się również szkoły podstawowe, które przekazały na ten cel zabawki. Zebrane dary zostały przekazane 223 rodzinom z terenu powiatu jarocińskiego.

Szczegóły

(Źródło informacji: PCK Zarząd Rejonowy w Jarocinie)

30 grudnia 2005
Informacje ogólne

Nowy Zarząd PCK

17 i 18 grudnia 2005r. w Ośrodku Szkoleniowym Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie koło Warszawy obradował Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża. Krajowy Zjazd zgodnie ze statutem PCK rozpatrzył i przyjął sprawozdanie programowo-organizacyjne i finansowe, udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PCK za okres mijającej kadencji 2001-2005. Dokonano wyboru nowych władz: Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża i Prezesa ZG PCK.

Społecznym Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża wybrano Jarosława Pinkasa - doktora nauk medycznych, wiceministra zdrowia.

Wybrano Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, w skład którego weszli: Łucja Andrzejczyk, Jerzy Bisek, Maciej Budka, Jarosław Cieszkiewicz, Jerzy Foltyniak, Elżbieta Mikos-Skuza, Jerzy Kornaus, Waldemar Kowalczyk, Krzysztof Olbromski       ( Prezes Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego w Poznaniu), Andrzej Trybusz (dotychczasowy prezes).

(Źródło informacji: PCK Zarząd Rejonowy w Jarocinie)

Zobacz również:

29 grudnia 2005
Informacje ogólne

87. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W dniu 26 grudnia br. w sali Starostwa Powiatowego w Jarocinie odbyło się spotkanie władz samorządowych z organizacjami kombatanckimi.

29 grudnia 2005
×