otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Spotkanie z policjantem

24 marca 2009r. młodszy aspirant Aleksander Szczepański gościł w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie. Policjant prowadził zajęcia z  zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznej jazdy rowerem po drodze. Opiekunem grupy jest pani Beata Hendler -  nauczycielka wychowania komunikacyjnego, która po raz drugi korzystając z  pomocy jarocińskich policjantów przygotowuje uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

"Jedynka" szkołą najlepszych księgowych

Uczniowie z ZSP nr 1 w Jarocinie zdobyli pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie z Rachunkowości „Akademia Księgowego”. Zwycięstwo indywidualne odniosła również  uczennica jarocińskiej „Jedynki”, Dorota Płócienniczak, która w nagrodę otrzymała laptop, darmowy kurs dla księgowych oraz zwolnienie z opłat czesnego w WSHiR w Poznaniu na pierwszym roku studiów. Drużyna ZSP nr 1 wygrała dla szkoły rzutnik multimedialny.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Wycieczka do muzeum

W pierwszym tygodniu marca uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wraz w  wychowawczyniami udali się do Muzeum Regionalnego w Jarocinie, by zwiedzić dwie ekspozycje. Tematem pierwszej było Powstanie Wielkopolskie, które miało miejsce na naszych terenach. Druga ekspozycja dotyczyła Dziejów Jarocina.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Jak tańczyć, to tylko w "Jedynce"

Około 200 zawodników z Wielkopolski wzięło udział w Finale Rejonu Poznań – Wschód w aerobiku grupowym gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.  Najlepsze okazały się drużyna Gimnazjum nr 1 z Murowanej Gośliny oraz drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.

02 kwietnia 2009
Informacje ogólne

Uwaga mikroprzedsiębiorcy z obszrów wiejskich

Mikroprzedsiębiorcy mający zarejestrowaną działalność gospodarczą na obszarze wiejskim mogą starać się o wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej. O dofinansowanie mogą ubiegać się również osoby fizyczne nie będące ubezpieczone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zamieszkujące obszar wiejski oraz chcące uruchomić na tymże obszarze własną działalność gospodarczą.

31 marca 2009
Informacje ogólne

Pieniądze dla osób odchodzących z rolnictwa na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

Punkt informacyjny WRPO w Jarocinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Projekty można składać od 17 kwietnia 2009 roku.

31 marca 2009
Informacje ogólne

Niedźwiady jeszcze w tym roku

Kolejne fundusze na inwestycje drogowe wpłyną do budżetu powiatu jarocińskiego. Tym razem samorządowcy pozyskali ponad 400 tys. zł na przebudowę 1168 m drogi w Niedźwiadach wraz z mostem na rzece Czarny Rów. Powiatowa inwestycja na terenie gminy Jaraczewo będzie realizowana jeszcze w tym roku.

30 marca 2009
Informacje ogólne

Kolejne miliony dla szpitala

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku blok operacyjny i centralna sterylizatornia w jarocińskim szpitalu wyposażone zostaną w sprzęt medyczny wartości ponad 3,6 mln zł. Stanie się to możliwe dzięki pozyskaniu dotacji unijnej z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

27 marca 2009
Informacje ogólne

140 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Ponad 20 organizacji z terenu powiatu jarocińskiego otrzyma dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sportu. Za produkcję wybranych przedsięwzięć, powiat zapłaci blisko 140 tys. zł. 

27 marca 2009
Informacje ogólne

Wiosenne porządki na drogach

Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie ruszył do wiosennych porządków na drogach. Prace  rozpoczęto od podcięcia drzew w Sławoszewie,  Komorzu, Tarcach Osiedlu, Noskowie oraz w Golinie na ul. Wolności i ul. Dworcowej.

27 marca 2009
Informacje ogólne

Wojenna rocznica

W 2009 roku przypada 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. Starosta Stanisław Martuzalski, przychylając się do inicjatywy Jana Jajora – historyka i regionalisty, zainaugurował powołanie Honorowego Komitetu Obchodów Rocznicowych. Propozycję wstąpienia do komitetu przyjęli burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu.

26 marca 2009
Informacje ogólne

Informatyczne rozgrywki w "Jedynce"

Sławomir Kaczmarek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie został zwycięzcą II Powiatowego Konkursu Informatycznego dla szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu zorganizowanego w jarocińskiej „Jedynce” zgłosiło się 38 zawodników.

26 marca 2009
×