otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Turniej strzelecki w Mieszkowie

15 kwietnia 2007r. na strzelnicy w Mieszkowie odbył się IX Turniej Strzelecki o Tytuł I Damy Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Organizatorem turnieju było Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Mieszkowa. Zwyciężczynią została Stanisława Włodarczyk z KBS Rozdrażew. Drugie miejsce zajęła Marta Balcerek (KBS Jutrosin), a trzecie Maria Mitschke z KBS Mieszków. Uczestnicy turnieju konkurowali także o Tarczę Starosty Jarocińskiego. Zwycięzcą został Jerzy Mierzyński z KBS Włoszakowice. Pokonał on Jana Ciszewicza z KBS Dolsk oraz Ryszarda Burę z KBS Włoszakowice. Nagrody wręczył Starosta Jarociński Stanisław Martuzalski.

18 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Bóg, Honor, Ojczyzna i Nauka!

Gimnazjum w Woli Książęcej nosi imię Niepodległości Polski. W minioną sobotę 14. kwietnia odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy na budynku szkoły oraz poświęcenie sztandaru. Prace nad wyborem patrona gimnazjum trwały długo. Inspiracją stał się wreszcie wpis w kronice szkolnej: „Bądźcie wierni zawołaniu: Bóg, Honor, Ojczyzna!”. Te same słowa widnieją na sztandarze szkoły, który, dzięki rodzicom i sponsorom, będzie święcił wszelkie szkolne uroczystości i apele. Na rewersie sztandaru umieszczono także słowo: nauka. To szkoła bowiem kształtuje osobowość młodego Polaka i uczy patriotyzmu.

18 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Radni byli jednogłośni

     Rada Powiatu na VIII sesji jednogłośnie poparła przystąpienie do projektu pt.: „Matka i Dziecko- poprawa opieki medycznej w powiecie jarocińskim”. Część wydatków na przedsięwzięcie pokryje budżet powiatu. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie projektu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, jarociński szpital wzbogaci się o mammograf, tomograf komputerowy oraz sprzęt do wyposażenia zespołu porodowego. Część pieniędzy zostanie także przeznaczona na badania profilaktyczne dla kobiet.

13 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Kolejny dar serca wręczony!

W przedświąteczny czwartek na ustach kolejnego niepełnosprawnego mieszkańca powiatu jarocińskiego pojawił się uśmiech. Marcin Banaszak z Jarocina otrzymał z rąk starosty Stanisława Martuzalskiego wózek samojezdny. Marcin choruje na porażenie mózgowe. Z powodu niedowładu jednej ręki  miał trudności z poruszaniem się na zwykłym wózku inwalidzkim. Dlatego jego radości na widok nowego wózka  nie było końca. Rodziców Marcina nie stać było na zakup profesjonalnego sprzętu z własnej kieszeni. Organizacją wózka dla ich syna, jak i zresztą darów serca dla innych niepełnosprawnych, jest Stowarzyszenie „Cichy Las”, którego koordynatorem jest Przemysław Bączkiewicz.

10 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Obchody 67 rocznicy zbrodni katyńskiej

„Uczcijmy pamięć pomordowanych….”- tymi słowami władze powiatu jarocińskiego oraz gminy Jarocin oddały hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Dopełnieniem słów był uroczysty przemarsz oraz złożenie kwiatów i zapalenie znicza pod  tablicą ku czci uczestników walki z komunizmem i faszyzmem. W obchodach 67  rocznicy ujawnienia zbrodni katyńskiej udział wzięli burmistrz Jarocina Adam Pawlicki, przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Łukasiewicz,  starosta Stanisław Martuzalski oraz sekretarz powiatu Ireneusz Lamprecht. Cześć pomordowanym oddali także kombatanci i emerytowani wojskowi.

10 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Doskonalenie nauczycieli

Doskonalenie nauczycieli


12 kwietnia o godz. 15.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2, odbędzie się konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego.

06 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Zostań Wielkopolskim Filarem Biznesu

            Już po raz kolejny przedsiębiorcy z terenu powiatu jarocińskiego mogą uczestniczyć w konkursie pod nazwą „Wielkopolski Filar Biznesu” organizowanym przez Wielkopolski Klub Kapitału oraz Głos Wielkopolski. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie menadżerów z terenu Wielkopolski, którzy zarządzając przedsiębiorstwami osiągnęli znaczące sukcesy w 2006 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 kwietnia 2007. Kapituła konkursowa oceniać będzie przede wszystkim stabilność zatrudnienia w przedsiębiorstwie, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, jakość świadczonych usług dla innych przedsiębiorstw jak i dla indywidualnych odbiorców, partnerska solidność w biznesie oraz dynamikę obrotów. Każda z firm biorących udział w konkursie, będzie miała możliwość zaprezentowania swoich sukcesów na łamach Głosu Wielkopolskiego w dodatku „Wiadomości Gospodarcze”. Finał konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca br. w Poznaniu.

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Klubu Kapitału www.wkk.poznan.pl

04 kwietnia 2007
Informacje ogólne

Przyjaciele Domu Dziecka

23 marca w Domu Dziecka w Górze odbyło się oficjalne otwarcie Oddziału Małego Dziecka. Na uroczystość zostali zaproszeni sponsorzy, którzy otrzymali od dyrektora dyplomy "Przyjaciel Domu".

30 marca 2007
Informacje ogólne

Powiat wypłacił stypendia

W połowie marca powiat jarociński wypłacił drugą transzę stypendiów dla studentów uczestniczących w projekcie:  „Szansa na edukację - stypendia dla studentów powiatu jarocińskiego”. Od początku realizacji projektu studenci otrzymali ponad 78 tys. złotych.

30 marca 2007
Informacje ogólne

Szczypta Irlandii w liceum

Już od kilku lat prawdziwą chlubą Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie jest działający w murach szkoły Klub Europejczyka. To właśnie dzięki niemu do szkolnej tradycji na stałe wpisała się organizacja Dni Europejskich, które są znakomitą okazją nie tylko do zabawy, ale także do poszerzenia wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej.

30 marca 2007
Informacje ogólne

Weź udział w konkursie

VIII edycja powiatowego konkursu proekologicznego „Śmieciom – STOP!”
Pod patronatem starosty jarocińskiego

Weź udział w konkursie

Ruszyła kolejna edycja powiatowego konkursu proekologicznego „Śmieciom – STOP!”. Przedsięwzięcie kierowane jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych. W tym roku akcja zostanie przeprowadzona pod hasłem „Postęp cywilizacyjny a odpady”. Uczestnicy konkursu do końca kwietnia muszą przygotować pisemną pracę na ten temat.

Regulamin konkursu.doc Regulamin konkursu.doc (157.00 KB)

21 marca 2007
Informacje ogólne

Powiatowy Playback Show

11 marca 2007r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaraczewie odbył się Powiatowy Playback Show. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:


I kategoria – dzieci z klas I-III szkół podstawowych,

II kategoria – dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych

III kategoria – gimnazjaliści.

21 marca 2007
×